Grond-en infrastructuurwerken

Voor onderstaande grondwerken kunnen wij u van dienst zijn:

  • Uitgraven van putten en sleuven, leggen van rioleringen
  • Ontbossen, groen verwijderen en zo nodig recycleren
  • Zeven van grond
  • Verhardingen voor terreinen, bedrijfshallen, loodsen, werfwegen e.d.
  • Nivelleren van terreinen en binnenruimtes met behulp van lasers en egaliseermachine
  • Onze B-TOP zorgt voor tijdelijke opslag van gronden met allerlei soorten van verontreinigingen. Geheel volgens de code van goede praktijk van grondverzet, opgesteld door OVAM, kunnen wij u administratieve en organisatorische ondersteuning geven.