Mobiele hout hakselwerken

Op een door u gekozen locatie verwerken wij met onze mobiele houthakselaars uw afvalhout.  Dit kwalitatief eindproduct kan op zijn beurt dienen als grondstof in de spaanplatenindustrie of als groene brandstof in de energiesector.  Het te verwerken afvalhout kan afkomstig zijn van ontbossingen, boomstronken, hout van afbraakwerken e.d.  Indien ter plaatse hakselen geen optie is, kunnen wij desgewenst het materiaal bij u ophalen en verwerken op onze depots.