Mobiele breekwerken

Met onze mobiele breekinstallatie recycleren wij bouwafval tot secundaire grondstof.  Het vermalen puin wordt ontdaan van ijzer.  Door deze techniek toe te passen besparen wij niet enkel op primaire grondstoffen maar ook op gestorte materialen.  De breekwerken gebeuren op een door u gekozen locatie.  Hierdoor worden vaak extra vervoerskosten uitgespaard.  Het gerecycleerd product beschikt over de nodige attesten voorzien in het eenheidsreglement van OVAM.  Naargelang uw behoeften kunnen diverse fracties geproduceerd worden.  Voor extra fijne breekwerken beschikken wij over een eigen conebreker.